Keyteq | Online Business

Webdesign – Brukervennlighet

Webdesign er den visuelle tilnærmingen til en strategi. Man kommuniserer direkte med målgruppen og oppnår målbare resultater.

 

Good design is the most important way to differentiate ourselves from our competitors.

Samsung CEO Yun Jong Yong, 2004

Brukeropplevelse

En god brukeropplevelse har en direkte sammenheng med en positiv oppfatning av din merkevare.

Vi skaper brukeropplevelser som er tilpasset bedriftens mål og målgruppe, slik at man positivt forsterker kundenes oppfatning av merkevaren. For å sikre bedre forståelse for utfordringen og målet som helhet deler vi prosessen opp i tre steg;

  1. Informasjonsarkitektur
  2. Interaksjonsdesign
  3. Visuell design

Resultatet er en prosess som ivaretar behovene både til brukere og interessenter, for å oppnå bedriftens forretningsmål.

Informasjonsarkitektur

En gjennomarbeidet informasjonsarkitektur er essensiell for å skape gode brukeropplevelser.

I denne fasen planlegger vi hvordan innholdet skal:

  • organiseres
  • grupperes
  • benevnes

Dette visualiseres i en strukturert oversikt over hvilket innhold som skal representeres på de ulike sidene på nettstedet og navigasjon mellom disse.
Man har nå forutsetninger for å sikre at definerte målgrupper kan finne riktig informasjon samt at søk fra søkemotorer ledes til gode landingssider.

Graphics is the visual means of resolving logical problems. 

Bertin

Interaksjonsdesign

Gjennom interaksjonsdesign tilrettelegger vi måten mennesker vil kunne bruke nettstedet.

Vi jobber på dette stadiet i prosessen med wireframes, en grunnleggende visuell grovskisse, for å synliggjøre strukturen på de ulike sidene og relasjoner mellom disse. En wireframes viser innhold og funksjonalitet som skal være representert på hver enkelt side, og hjelper oss å ivareta konsistens gjennom nettstedet.
Bruk av wireframes er også et nyttig verktøy i samarbeidet mellom kunde, designer og utviklere.

Visuell design

På grunnlag av informasjonsstruktur og wireframes utvikles design – den visuelle utformingen som veileder brukeren til å finne den informasjonen han /hun søker.

Det visuelle designet skal forsterke strukturen på nettstedet og tydeliggjøre valgene som er tilgjengelig for brukeren.
Brukervennlighet og en forsterket merkeidentitet oppnås gjennom konsekvent bruk av visuelle elementer.

Facebook? Twitter? Trenger du hjelp med sosiale medier?

Kontakt oss

Besøksadresse:

Kong Christian Frederiks plass 3
5006 BERGEN

(Tidligere Thormøhlens Gate 37A)

Postadresse:

Postboks 1911 Nordnes
5817 BERGEN

Telefon:

+ 47 55 20 91 00
 

Fax:

+ 47 55 20 91 01

Sidekart