Keyteq | Online Business

Digital strategi

Web vokser fram som en samlet kommunikasjonsplattform og møteplass for hele verden. Web er i dag kanskje det viktigste stedet for kommunikasjon av merkevare og bruksområdene er etterhvert utallige.

Bedrifter har ofte fokus på strategi for forretningsdrift og kommunikasjon på generelt plan og i tradisjonelle kanaler. Slik blir ofte nettsatsningen hengende etter eller gjerne basert på et annet forretningsområdes premisser alene.

Nettsatsningen skal selvsagt samstemmes med øvrig strategi, men den skal også ha egennytte og skape egne verdier. Internett er en utmerket plass for å teste nye konsepter, markedsrespons, kundelojalitet og nye produkter på. Alle disse mulighetene må forvaltes og planlegges slik at ressursene brukes på en mest hensiktsmessig måte. Keyteq har samlet sin kompetanse og sin metodikk, tverrfaglig, i en egen prosess som vi kaller Online Business.

Metodikk – Online Business

Keyteq Online Business prosessen bruker en blanding av veletablerte metoder, så vel som mer tilpassede tilnærminger som svarer mer direkte på bedriftens nettsatsningsbehov.

I hjerte av all metodikken ligger likevel fokus på forretningsutvikling, eierskap, organisatorisk forvaltning, analyse og forretningsforståelse. Til en hver strategi hører både kvantitative og kvalitative mål for å avstemme strategi og taktikk underveis.

Det spesielle med Online Business er at vi alltid tar et vidt perspektiv sett fra bedriften eller forretningsområdets behov generelt, og låser oss ikke “hjemmeside”- tankegang. Vi har en bred tilnærming til markedsføring, kommunikasjon, prosessoptimalisering, kundedialog, produkter og ansattes behov, så vel som de mer tradisjonelle perspektivene over hva en nettsatsning kan være. Og vi setter alltid brukeren høyest og tar deres side i en konstruktiv dialog med bedriften. Normalt vil en førstegangs Online Business-metode inkludere følgende for å komme fram til riktig digital strategi:

 • Analyse

  Vi analyserer dagens behov og løsninger, samt måloppnåelser, konverteringer, statistikk og bedriftens nåværende brukt av nettet, så vel som bedriftens
  potensiale på nett. Konkurrentanalyse, trafikk- og målgruppeanalyse er naturlige bestanddeler.

 • Innsikt

  Vi kan web og du kan ditt forretningsområde og kjenner din organisasjon. Vi foretar workshop og intervju med nøkkelpersonell og setter oss inn i din bedrift, dine kunder og produkter. Uten full innsikt kan vi ikke gi riktige råd og peke på de riktige valgene.

 • Grunnlag/ workshops

  Ved hjelp av analysen og innsikt som vi skaffer oss er vi nå i stand til å stille de rette spørsmålene og peke deg i rette retning av å avdekke riktig strategi og mål. Sammen finner vi veien mot det som etterhvert utkrystaliserer seg som rette veien å gå for din bedrift.

 • Strategi

  Etter å ha gjennomgått analyser, intervjuer, workshops og sett nærmere på produkter og forretningsmodellene bak utarbeider vi et strategidokument som skal være grunnlag for bedriftens nettsatsning de nærmeste årene. Strategien setter rammer for hvilke mål som skal oppnås, og hvordan.

 • Konseptutvikling

  Med strategien som basis setter vi oss ned og jobber med konseptutvikling. Konseptet kan bestå av markedsmessige føringer, design, kreative
  kommunikasjonsideér og ned til detalj på brukeropplevelse eller funksjonsnivå.

 • Implementasjon

  Keyteq Online Business følger implementasjonen av konsept og strategi og er kundens representant ovenfor webavdelingen i Keyteq. Mens Keyteq Online
  Business kan levere kun enkeltdelene av prosessen har vi både best erfaring med og sterk ønske om å være en sentral utøver og deltaker i hele livet til en
  nettsatsning.

Vi vil hjelpe deg med din digitale strategi!

Besøksadresse:

Kong Christian Frederiks plass 3
5006 BERGEN

(Tidligere Thormøhlens Gate 37A)

Postadresse:

Postboks 1911 Nordnes
5817 BERGEN

Telefon:

+ 47 55 20 91 00
 

Fax:

+ 47 55 20 91 01

Sidekart