Keyteq | Online Business

Digital Strategi

Enhver satsning på Internett må være forankret i en overordnet, digital strategi.

Mer om digital strategi

Innholdsstrategi

... er en plan for opprettelse, publisering og styringen av nyttig og brukervennlig innhold.

Mer om innholdsstrategi

Webdesign

Gode brukeropplevelser med strategisk forankring som fungerer som planlagt.

Mer om design

Webutvikling

Utvikling bringer din webstrategi ut i praksis;
visuelt og funksjonelt.

Mer om utvikling

Keyteq er en langsiktig,
strategisk samarbeidspartner.

Analyse

Vi analyserer dagens behov og løsninger, samt måloppnåelser, konverteringer, statistikk og bedriftens nåværende brukt av nettet. I tillegg ser vi på bedriftens potensiale på nett. Konkurrentanalyse, trafikk- og målgruppeanalyse er naturlige bestanddeler.

Innsikt

Mens vi kan web er det du som kan ditt forretningsområde og din organisasjon. Vi foretar workshop og intervju med nøkkelpersonell og setter oss inn i din bedrift, dine kunder og produkter. Uten full innsikt kan vi ikke gi riktige råd og peke på de riktige valgene.

Workshop

Ved hjelp av analysen og innsikt som vi skaffer oss er vi nå i stand til å stille de rette spørsmålene og peke deg i rette retning av å avdekke riktig strategi og mål. Sammen finner vi veien mot det som etterhvert utkrystaliserer seg som rette veien å gå for din bedrift.

Strategi

Etter å ha gjennomgått analyser, intervjuer, workshops og sett nærmere på produkter og forretningsmodellene bak utarbeider vi et strategidokument som skal være grunnlag for bedriftens nettsatsning de nærmeste årene. Strategien setter rammer for hvilke mål som skal oppnås, og hvordan.

Innholdsstrategi – konkret og målbar verdiskapning

Planlegg

For at et Webprosjekt skal bli vellykket, må innhold planlegges som en del av den totale digitale strategien. Et godt innhold er kjernen i å nå den riktige målgruppen med det riktige budskapet.

Opprett

Opprett innhold basert på følgende spørsmål: hva?, hvorfor?, hvordan?, for hvem?, av hvem?, når?, hvor? og hvor ofte?. Dette vil gi riktig innhold, til riktig målgruppe, skrevet av rett person og på rett måte.

Publiser

Det er viktig at den som skal være ansvarlig for å publisere innhold har dette som en del av sin stillingsbeskrivelse. Hvis ikke vil innhold bli nedprioritert og publisert på feilt grunnlag.

Vedlikehold

Innholdet på nettstedet lever. Dette må vedlikeholdes. Dette vil gjøre ditt nettsted brukervennlig, optimalisert for søkemotorer, interessant for brukerne og ikke minst; du vil oppnå dine mål.

Positiv brukeropplevelse
– styrket merkevare

Brukeropplevelse

En god brukeropplevelse er viktig for å etablere langsiktige relasjoner og merkevare lojalitet. Brukeropplevelsen må være spesialtilpasset bedriftens mål og målgruppe, slik at man forsterker kundenes positive oppfatning.

Informasjonsarkitektur

En gjennomarbeidet informasjons- arkitektur er essensiell for å skape gode brukeropplevelser. Dette visualiseres i en strukturert oversikt over hvilket innhold som skal representeres.

Interaksjonsdesign

Gjennom interaksjonsdesign tilrettelegger vi måten mennesker vil bruke og forholdet oss til nettstedet. Målet er å synliggjøre strukturen på de ulike sidene og relasjoner mellom disse. 

Visuell design

På grunnlag av informasjonsstruktur og wireframes utvikles webdesignet. Webdesignet er den visuelle utformingen som veileder brukeren til å finne ønsket informasjon og utføre spesifikke handlinger.

Utvikling skaper verdi av strategi

Presentasjon

Seriøse websider skal se, føles og oppleves profesjonelle. Vi gjør dette ved å:

 • Tydeliggjøre budskapet
 • Nøyaktig "pixel perfect"
 • Dynamisk samspill mellom bilder, tekst og farger

Interaksjon

God interaksjon er nøkkelen til suksessfulle webløsninger. Dette betyr:

 • Enkel tilgang til de viktigste funksjonene
 • Dynamisk navigasjon med AJAX
 • God kommunikasjon med bruker

Funksjonalitet

Ved å skreddersy funksjonalitet til webløsningen kan man oppnå gevinst blant annet ved å:

 • Automatisere bedriftens tjenester
 • Legge forretningsoperasjoner til web
 • Utvikle selvbetjeningsløsninger for kunder

Integrasjon

Integrasjon tillater oss å inkludere og dele data og informasjon. Oppnå gevinst for eksempel ved å:

 • Synkronisere ordrer med ERP systemer
 • Bruke sosiale medier som Facebook og Twitter
 • Tilknytte betalingsløsninger

Digital Strategi

Den digitale strategien blir stadig oftere en sentral del av den øvrige selskapsstrategien. Web har dermed blitt sidestilt med andre informasjons- kanaler, og stadig oftere flyttes forretningskritiske aktiviteter til denne plattformen.

Innholdsstrategi

Content Is King! Vi vet at web for mange er den primære kanalen for informasjon. Man går fra push-basert kommunikasjon til pull-basert kommunikasjon. Troverdighet og hvilke innhold som faktisk fungerer krever en god plan.

Webdesign

Webdesign er linken mellom utarbeidet strategi og den brukeropplevelsen du møter på web. Det formidler ønsket budskap, synliggjør dine verdier, kompetanse og produkter. Alt rettet mot din målgruppe.

Webutvikling

På bakgrunn av din digitale strategi skapes web løsningen ved bruk av PHP, HTML, CSS og Javascript. Dette gir gode tekniske løsninger med fokus på brukeropplevelse og forretningskritisk funksjonalitet som gir verdi.

Besøksadresse:

Kong Christian Frederiks plass 3
5006 BERGEN

(Tidligere Thormøhlens Gate 37A)

Postadresse:

Postboks 1911 Nordnes
5817 BERGEN

Telefon:

+ 47 55 20 91 00
 

Fax:

+ 47 55 20 91 01

Sidekart