Keyteq | Online Business

Om Keyteq

Keyteq er et webselskap som leverer produkter og tjenester som hjelper bedrifter å lykkes i digitale kanaler.

Vi elsker web. Faget gir oss energi, glede og motivasjon til stadig å bli dyktigere. Det å få muligheten til å bli utfordret, utfordre og lykkes sammen med kunden er vårt ultimate mål.

Vår visjon

Keyteq skal hjelpe bedrifter å lykkes i digitale kanaler.

Gjennom innsikt, strategiske prosesser og realisering skal vi i dypt partnerskap med våre kunder legge forholdene til rette for å lykkes.

Våre verdier

Keyteq lykkes fordi vi trives på jobb.  Vi er ærlige mot hverandre, våre samarbeidspartnere og våre kunder. Vi er pålitelige og evner å se løsninger og utfordringer der andre ser problemer.

Våre verdier er:
Nyskapende, Dyktige og Lidenskapelige

Vi er nøyaktige, men ikke feilfrie. Ydmykhet og erfaring hjelper oss til å se dette.

Historie, bakgrunn og mål

Keyteq ble etablert 1. januar 2001. Keyteq AS ble etablert 1. januar 2003. Selskapets fire gründere besitter unik kunnskap innenfor hvert sitt fagfelt innen IT. 

Det betyr at vi skal være det foretrukne valg som totalleverandør for virksomheter som satser ambisiøst på elektronisk kommunikasjon i salg og markedsføring.

Vi skal levere komplette produkter enten alene, eller sammen med utvalgte partnere som har anerkjent kompetanse innenfor sitt felt.

Vil du snakke med oss?

Besøksadresse:

Kong Christian Frederiks plass 3
5006 BERGEN

(Tidligere Thormøhlens Gate 37A)

Postadresse:

Postboks 1911 Nordnes
5817 BERGEN

Telefon:

+ 47 55 20 91 00
 

Fax:

+ 47 55 20 91 01

Sidekart