Keyteq | Online Business

Fra strategi til ferdig leveranse.

Mer om våre tjenester

Våre tjenester

Velprøvde plattformer for web.

Mer om våre produkter

Våre produkter

Vi lever og ånder for web!

Mer om hvorfor velge keyteq?

Hvorfor velge Keyteq?

Våre tjenester

Ved hjelp av lang erfaring og solid metodikk, tilbyr vi tjenester som sikrer at alle aspekter av webleveransen blir hensyntatt. 

Mer om våre tjenester

Våre produkter

Våre velprøvde produkter sikrer det beste utgangspunktet for utvikling og vedlikehold av din webløsning.

Mer om våre produkter

Hvorfor velge Keyteq?

Vi har erfaringer fra et bredt utvalg av prosjekter som har bidratt til lønnsomhet for våre kunder.

Mer om hvorfor velge keyteq?

KeyMedia

Vi har laget KeyMedia med bruksopplevelsen i fokus. Det skal være lett å legge inn, redigere og dele bilder. Den tekniske løsningen er avansert, men KeyMedia er effektivt og lett å bruke.

KeyMailer

KeyMailer er vårt produkt for
e-postmarkedsføring. Du får tilgang på statistikk av utsendelsene slik at du vet hvilket innhold som blir tatt godt imot - og kan spisse budskapet deretter.

KeySMS

SMS er en undervurdert plattform for markedsføring, som egner seg godt til korte
og presise budskap.
Med KeySMS håndterer vi utsendelser av SMS-meldinger for våre kunder.

Besøksadresse:

Kong Christian Frederiks plass 3
5006 BERGEN

(Tidligere Thormøhlens Gate 37A)

Postadresse:

Postboks 1911 Nordnes
5817 BERGEN

Telefon:

+ 47 55 20 91 00
 

Fax:

+ 47 55 20 91 01

Sidekart