Keyteq | Online Business

Alle filtyper

  • Last opp alle filtyper

    Du kan laste opp alle mulige filformater i KeyMedia, det er ingen filer som er 'ulovelige' å laste opp. Vi har lagt til ekstra støtte for kjente medieformater som PDF, JPG, PNG, TIFF som gir deg en forhåndsvisning av innholdet, kjekt for å kunne få en rasker oversikt over dine mediefiler.

  • Enkel opplasting

    Opplasting av filer til KeyMedia er såre enkelt. Etter å ha trykket på 'Last opp' velger du dine filer fra disk. Så får du opp en indikator som viser fremgangen i opplastingen. Du har også oversikt over total størrelse på opplasting og hvor mye du har lastet opp.

  • On-the-fly

    Når en fil er ferdig lastet opp kommer den øyeblikkelig til syne i din mediebase. Du kan også fortløpende redigere ferdige filer mens andre filer lastes opp. Dette skaper en utrolig god arbeidsflyt.

image

Opplasting er lett i KeyMedia

Du kan laste opp alle mulige filformater i KeyMedia

Besøksadresse:

Kong Christian Frederiks plass 3
5006 BERGEN

(Tidligere Thormøhlens Gate 37A)

Postadresse:

Postboks 1911 Nordnes
5817 BERGEN

Telefon:

+ 47 55 20 91 00
 

Fax:

+ 47 55 20 91 01

Sidekart